Možnosti adres

Původní adresy z domény @fjfi.cvut.cz jsou zachovány. Adresy @něco.fjfi.cvut.cz zanikly!

Každý uživatel získal adresu jmeno.prijmeni@cvut.cz a/nebo username@cvut.cz. Adresy @fjfi.cvut.cz fungují dále a jsou z rozhodnutí vedení fakulty nastaveny jako preferované před adresami @cvut.cz.

Přehledová tabulka:

... tabulka bude doplněna ...