Certifikáty a ID karty

CERTIFIKÁTY (informace a návody)

ID KARTY

 • Identifikační karty ČVUT vydává Kartové centrum ČVUT.
 • Nastavení přístupových práv osobních průkazů a klíčenek
  • vychází do značné míry z uživatelských rolí, přidělovaných a odebíraných v závislosti na charakteru aktivního vztahu mezi uživatelem a ČVUT.
  • je možné v rámci fakulty (jejích objektů) provádět individuálně na žádost vedoucích pracovníků. Žádost je třeba podat prostřednictvím systému Helpdesk.cvut.cz.
  • vztahuje se vždy k osobě držitele, má-li uživatel více průkazů (např. kartu zaměstnance a klíčenku), disponují tyto stejnou množinou oprávnění.
 • V určitých případech se používají přenosné průkazy (takzvané "hostovské karty").
  • Nemá-li osoba, které je třeba zpřístupnit některé prostory fakulty, žádný platný vztah k ČVUT,
   • nastaví se potřebný vztah (zpravidla "EXTERNÍ OSOBA" nebo "EXTERNÍ UČITEL") na žádost vedoucího pracovníka prostřednictvím systému Helpdesk.cvut.cz, čímž dotyčnému vznikne nárok na vydání osobního průkazu.
   • příslušná součást poskytne hostující osobě přenosný průkaz. Požadovaná přístupová práva budou nastavena opět na žádost vedoucího pracovníka prostřednictvím systému Helpdesk.cvut.cz. Jedná se o případy, kdy nedává smysl zakládat hostující osobě oficiální vztah (jednorázové návštěvy externích osob, řemeslníci dodavatelských firem, pracující na jednorázových zakázkách a podobně).