Distribuční seznamy a sdílené schránky

Distribuční seznamy a sdílené schránky zakládá a edituje na požádání správa IT FJFI přes Helpdesk ČVUT.

  • Distribuční seznam je e-mailový kontakt, který rozesílá e-mailové zprávy na více příjemců najednou (do e-mailových schránek všech členů na seznamu).
    • Příjem zpráv z distribučního seznamu probíhá automaticky.
    • Existují přednastavené distribuční seznamy pro různé účely, např. studenti katedry, děkanát, na základě rolí ČVUT, apod. Jsou k dispozici v adresáři Outlooku - viz ukázka.
  • Sdílená schránka je e-mailová schránka, ke které má přístup více uživatelů.

Aktuální seznam všech distribučních seznamů a sdílených schránek včetně zkrácených jmen umožňujících rychlé vyhledánvání v emailových klientech a informací o členech.