Mobilní telefony

Naše fakulta začala používat v roce 2023 vyhradně mobilní telefonní přístroje a telefonní tarify dle rámcové smlouvy ČVUT s mobilním operátorem. Zaměstnanci, případně další osoby na základě rozhodnutí vedoucích, mohou získat služební mobilní telefonní číslo, které bude jako oficiální telefonní kontakt zveřejněno v telefonních seznamech na webových stránkách (usermap, fakultní web a pod.). Je možné zažádat o služební telefonní přístroj nebo aktivovanou služební SIM kartu / eSIM použít ve vlastním telefonu. Pravidla používání mobilních telefonů jsou podrobně popsána ve směrnici tajemníka č. 46/2022.

Telefonní přístroje

V současné době jsou jako fakultní telefony vydávány zaměstnancům dva modely a sice CAT B40 a Maxcom MM28D (tento model je stolní a určený např. pro laboratoře). V telefonu CAT B40 je nahraný adresář s kontakty (telefonními čísly) zaměstnanců fakulty, popř. čísly do kanceláří a uživatel ho dle potřeby může aktualizovat podle níže uvedeného návodu. Telefon Maxcom MM28D nemá vnitřní paměť, kontakty se ukládají přímo na SIM kartu, která umožňuje nahrát maximálně 250 kontaktů.

Aktivace eSIM

K akvivaci je nutné zjistit eID (dlouhé číslo obsahující běžně 32 číslic) a zadat požadavek na aktivaci eSIM včetně tohoto čísla přes helpdesk (komponenta mobilní telefonie). eID lze na některých telefonech se zobrazit vytočením *#06#, pokud tento způsob nefunguje budete muset postupovat dle návodu výrobce případně po vybrané telefony existují podrobné návody ke získání eID.

Telefonní seznam

Osobní telefonní čísla lze vyhledávat v Usermapu, kompletní seznam včetně telefonů do místností s aktuálními daty lze zobrazit také ve formátu pdf (případně pdf rozdělené dle kateder).

Aktualizace telefonních kontaktů

Stolní telefon MM28D

Vytvořte Helpdesk ticket s požadavkem na aktualizaci kontaktů na SIM kartě telefonu.

Tlačítkový telefon CAT B40

  1. Stáhněte do počítače soubor s kontakty ve formátu vcf.
  2. Připojte telefon k počítači přes USB kabel, na mobilu vyberte [Přenos souborů] a potvrďte.
  3. Na počítači se zobrazí interní paměť telefonu jako připojený USB disk s názvem "Cat B40".
  4. Na tento disk nahrajte příslušný vcf soubor s kontakty a telefon od počítače odpojte.
  5. V telefonu otevřete menu Kontakty a staré kontakty smažte (Menu Možnosti - Odstranit více - Možnosti - Označit vše - Možnosti - OK - potvrdit OK).
  6. V menu Kontakty vyberte Možnosti - Import/export - Importovat kontakty - vyberte nahraný soubor s kontakty, označte jej (tlačítkem mezi šipkami na klávesnici) - OK.

Přidání telefonních kontaktů na smartphone

Ve webovém prohlížeči otevřete vcf soubor (případně vcf bez diakritiky) a nechte naimportovat do aplikace kontaktních údajů. V případě, že nepotřebujete telefonní čísla všech zaměstnanců fakulty, můžete si vyfiltrovat kontakty pouze pro některé organizační jednotky (např. katedra + děkanát) a zvolený VCF formát opět nechat naimportovat do telefonního seznamu chytrého telefonu.

Alternativně je možné využít stávajících kontaktů přípojením Exchange účtu do mobilního telefonu. V takovém případě dojde k zpřístupnění Vašeho osobního kontaktního seznamu, který můžete rošířit o další importem vybraného seznamu osob (ve formátu CSV v minimálním Outlook formátu) přímo do (online) Outlooku. 

Ceny volání a mobilních služeb, vyúčtování

Dle příkazu rektora 2020/17 (hlava II, odstavec 1/b/iv) jsou mobilní služby na ČVUT soutěženy centrálně. Základní přehled cen dle aktuálně platné rámcové smlouvy shrnuje stručná tabulka cen mobilních služeb. K detailům vyúčtování svého střediska mají přístup jejich vedoucí, na stejném místě najdou také přehled čísel u nichž by bylo výhodnější nastavit neomezená volání po ČR.