Parametry schránek

 • Základní konfigurace
  1. Limit velikosti schránky Studenti: 50 GB (licence A1)
  2. Limit velikosti schránky Zaměstnanci: 100 GB (licence A3)
  3. Maximální velikost zprávy (odesílání/příjem): 35 MB
  4. Soubory příloh, které mohou obsahovat spustitelný kód, jsou blokovány (typ exe, bat, ps1, cmd a další), pokud je nutné takový typ souboru poslat e-mailem, mělo by to být možné jako archív, typicky ZIP.
  5. Některé parametry má organizace ČVUT nastaveny odlišně od výchozích parametrů, které uvádí Microsoft na svých stránkách. Berte tedy parametry udávané Microsoftem jen jako orientační.