Sdílená data kateder

Katedry (střediska) mají k dispozici sdílený prostor pro všechny svoje zaměstnance dostupný na síťové cestě \\ark1.fjfi.cvut.cz\share\katedra (kde katedrou je myšlena zkratka KM, KF, ...). Pro Windows stanice v doméně se tato data automaticky mapují jako disk N:. Všechna oddělení na ČVUT mohou navíc získat sdílený prostor na sharepointu (detaily), který postupně nahradí současný prostor poskytovaný z lokálního FJFI souborového serveru.