Přístup k datům uživatele

Data uživatelů na fakultním souborovém serveru jsou aktuálně dostupná na síťové cestě \\ark1.fjfi.cvut.cz\home\username. Na počítačích zařazených do domény by se tato složka měla automaticky mapovat jako disk M:, ostatní uživatelé si nastaví síťovou cestu ručně a pro přihlášení použijí svoje ČVUT jméno (ve formátu MS\username) a heslo.