Přístup do učeben T105 a T115

 

Učebny T105 a T115 jsou vybaveny elektronickým zámkem se dvěma snímači.

Snímač vnější (umístěný na chdbě vedle vchodových dveří slouží k trvalému odemčení. Snímač vnitřní je určen k trvalému uzamčení.

V odemčeném stavu svítí na obou snímačích zelené světlo. Po přiložení karty k vnitřnímu snímači dojde k uzamčení dveří za 10 vteřin, na obou snímačích poté svítí světlo červené. Uzamčení je provedeno pro přístup zvenčí, zevnitř je možno dveře i nadále otevírat. Práva na ovládání snímačů dveří T105 a T115 mají jen karty určených zaměstnanců, běžně na ně karty nefungují. O těchto právech rozhoduje vedoucí Katedry matematiky a přidělují je správci IT.

Na víkendy a delší období bez provozu se místnosti kódují zabezpečovacím zařízením, jejich první otevření musí provést osoba k tomu pověřená. Organizačně to zajišťuje sekretariát Katedry matematiky.