Veškerá hlášení problémů, své připomínky či návrhy, týkající se provozu síťových tiskáren, zasílejte prostřednictvím služby

helpdesk.cvut.cz

Děkujeme.

Minolta C364Series

 

Instalace tiskárny MS Windows (v doméně FJFI)

MS Windows mimo doménu

Linux

Klikněte na nabídku Start.
Zvolte nastavení Tiskáren.

Klikněte na "Přidat tiskárnu".
Zvolte "Přidat síťovou tiskárnu".

Zobrazí se seznam tiskáren.
vyberte požadovanou tiskárnu:

KM-PRN-040 (přízemí u vchodu z průjezdu)
KM-PRN-108 (1. patro, chodbička u vedoucího katedry)
KM-PRN-030 (pod schody za učebnou T115)
KM-PRN-115 (černobílá v předsíňce před kanceláří paní sekretářky)

Klikněte na "Další".

Počkejte.
Stažení a instalace ovladače proběhne automaticky.

Zvolte "Další"

Dokončete.

Pokračujte nastavením tiskárny

 

Tipy

Pokud chcete pouze kopírovat, můžete se přihlásit pomocí čipové karty. Kartu nebo klíčenku přiložte zepředu na terčík, označený: